Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com
Tin tức  17/9/2020 7:9

Tuyên Quang tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 16-9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Center (TP Tuyên Quang), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH; lãnh đạo Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; lãnh đạo các sở, ban ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích thực hiện phong trào. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc; nội dung phong phú, tác động toàn diện, lâu dài đến đời sống xã hội. Trong 20 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện chặt chẽ, bài bản và có sáng tạo trên cơ sở bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Phong trào đến nhân dân được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, phát huy hiệu quả tích cực, làm cho nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện phong trào không ngừng được nâng lên. Đến nay, việc thực hiện các nội dung, phong trào cụ thể trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Kết quả đạt được của Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
 cho các tập thể có thành tích trong phong trào.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 189.571 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 91,3%; 1.602 thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 92,1%; 1.107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 97%; 3.376 tổ, nhóm tự quản, trong đó có 1.402 tổ, nhóm tự quản nông thôn mới tại các khu dân cư; 100 thôn, xóm, tổ dân phố có tổ hòa giải hoạt động;…

Đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen
 cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đến phong trào nên việc triển khai thực hiện phong trào còn mang tính hình thức, chưa được triển khai thực hiện đầy đủ hoặc mới chỉ dừng lại ở việc phát động và ban hành văn bản. Phong trào xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" chưa được quan tâm, chú trọng. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào, thực hiện quy ước thôn, bản, tổ dân phố, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của các cấp, các ngành chưa thường xuyên; trong việc tang, âm thanh vượt quá độ ồn cho phép còn phổ biến, gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào. Phong trào phát triển chưa đồng bộ giữa các vùng trong tỉnh...

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
 cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đàn hát dân ca và bảo tồn văn hóa dân tộc…

Đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen
 cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể; 80 thôn, tổ dân phố; 129 hộ gia đình và 29 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Theo PV
Tuyenquang.gov.vn

Lượt xem: 8

Tin mới nhất:

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 344246- Đang online : 26