Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com
Giới thiệu 
8/1/2015 10:59

Cơ cấu - Tổ chức


1. Ban Giám đốc:
- Ông: Bùi Văn Thắng
       + Chức vụ:  Giám đốc
       + Di động: 0967 001 777
       + Email: bvthangtttt@tuyenquang.gov.vn

- Ông: Lê Trung Dũng
       + Chức vụ: Phó Giám Đốc
       + Di động: 0945 737 666
       + Email:

2. Phòng Kỹ thuật – Tổng hợp:
   ĐT: (0207) 2 237 289
- Trưởng phòng
      + Bà: Khổng Thị Phương Lan
         - ĐT: 0947.149.777
         - Email: ktplantttt@tuyenquang.gov.vn
 - Kế toán, tổng hợp
      + Bà: Quan Hương Hiền
         - ĐT: 0912 905 269
         - Email: qhhientttt@tuyenquang.gov.vn
- Văn thư
      + Bà: Phan Thị Thu Huyền
         - ĐT: 0982 496 989
- Kỹ sư
      + Bà: Hoàng Thùy Linh
         - ĐT: 0976 288 866
      + Bà: Nguyễn Thị Ngoãn
        - ĐT: 0973 639 954
      +  Ông: Tống Hữu Trí
         - ĐT: 0949 599 449
      + Ông: Nguyễn Văn Hiệp
         - ĐT: 01679 700 087
         - Email: nvhieptttt@tuyenquang.gov.vn
3. Phòng Thông tin điện tử:
   ĐT: (027) 6 251 837
- Trưởng phòng
      + Ông: Đinh Việt Hải
         - ĐT: 0982.787.688
         - Email: dvhaitttt@tuyenquang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng
      + Bà: Thèn Thị Hương
         - ĐT: 0982 827 769
         - Email: ltthuongtttt@tuyenquang.gov.vn
- Kỹ sư
      + Ông: Trần Phú Phẩm
         - ĐT: 0936 450 000
         - Email: @tpphamtttt@tuyenquang.gov.vn
    
        

Lượt xem: 1065

Tin mới nhất:

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 488488- Đang online : 40