Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com
Giới thiệu 
8/1/2015 10:59

Cơ cấu - Tổ chức


1. Ban Giám đốc:
- Ông: Bùi Văn Thắng
       + Chức vụ:  Giám đốc
       + Di động: 0967 001 777
       + Email: bvthangtttt@tuyenquang.gov.vn

- Ông: Đinh Việt Hải
       + Chức vụ: Phó Giám Đốc
       + Di động: 0982 787 688
       + Email:

2. Viên chức Trung tâm
 - Kế toán viên
      + Bà: Vũ Thị Thu Hiền
         - ĐT: 0348 648 999
         - Email: 
- Kỹ sư:
      + Bà: Khổng Thị Phương Lan
         - ĐT: 0947.149.777
         - Email: ktplantttt@tuyenquang.gov.vn
      + Bà: Nguyễn Thị Ngoãn
        - ĐT: 0973 639 954
      +  Ông: Tống Hữu Trí
         - ĐT: 0949 599 449
      + Bà: Hà Thị Phương
         - ĐT: 0819 310 599
         - Email: 
      + Ông: Trần Phú Phẩm
         - ĐT: 0936 450 000
         - Email: @tpphamtttt@tuyenquang.gov.vn
    
        

Lượt xem: 2343

Tin mới nhất:

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 946749- Đang online : 78