Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com
Tin tức 
14/3/2016 15:46

Phổ biến, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 9/3, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.


Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm các nội trọng tâm của Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Sau hội nghị này, đồng chí Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nghiên cứu và nắm vững các nội dung của Nghị quyết, bám sát chương trình hành động của cơ quan để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
PV
 
 
 

Lượt xem: 536

Tin mới nhất:

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 844120- Đang online : 51